CHANGE OF WORKING DAYS AND CONSULAR SERVICE HOURS OF EMBASSY OF NEPAL, SEOUL

 

NOTICE

 

This is to notify that the Embassy of Nepal in Seoul has changed its Working Days and Consular Service Hours as follows, effective from 16th of July, 2017:

 

Working Days                              : Sunday to Thursday

Consular and Visa Matters      : 9:30 AM - 2:00 PM

Lunch Break                               : 12:00 PM - 1:00 PM

 

The Embassy appreciates all concerned for their understanding and cooperation.

 

Thanks.

 


 

2017년7월16일부터주한네팔대사관은근무요일과영사업무시간을아래와같이변경하였으므로참고하시기바랍니다.

 

근무요일: 일요일~ 목요일

영사및비자업무시간: 오전9시30분~ 오후2시

점심시간: 오후12시~ 오후1시

 

위의사항과관련하여모든협조와이해에감사드립니다.

 

감사합니다.

 


 

नेपाली राजदूतावास, सिओलको कार्यदिन एवं कन्सुलर सेवा समय परिवर्तन गरिएको सूचना


यही २०७४ श्रावण १ (तदनुसार १६ जुलाई २०१७) देखि लागू हुने गरी नेपाली राजदूतावास, सिओलको कार्यदिन एवं कन्सुलर सेवा समय देहायबमोजिम परिवर्तन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।


कार्यालय खुल्ने दिन               : आईतबार — बिहिबार
कन्सुलर तथा भिषा सम्बन्धी     : बिहान ९ः३० — दिउँशो २ः०० बजे सम्म
खाजा समय                        : दिउँशो १२ः०० — १ः०० बजे सम्म

 


धन्यवाद ।